قوطی و پروفیل

قوطی پروفیل سبک(روغنی)

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریضخامتقیمت(﷼)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8695000.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها بنگاه تهران0.7 - 1.8695000.00%