لوله گالوانیزه

توضیح لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله بر حسب اینچ می باشد
· طول لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
· اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
· این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند

لوله های گالوانیزه را می توان به طور کلی به دو دسته عمده بخش بندی کرد :

۱- لوله های آهنی گالوانیزهاین لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.

۲- لوله های فولادی گالوانیزه
بیشترین استفاده عمده این لوله ها برای تهویه است همچنین در تخلیه فاضلاب نیز کاربرد داشته .جنس این لوله ها از فولاد نرم بوده و جهت افزایش مقاومت و آسیب پذیری در برابر خوردگی ، اسید ها و زنگ زدگی ها در وان محتوی از فلز روی (گالوانیزه) قرار می دهند.

 

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه


لوله گالوانیزه

ردیفمحصول نمرهضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1لوله گالوانیزه "1/22بنگاه تهرانتماس تلفنی
2لوله گالوانیزه "3/42.5بنگاه تهرانتماس تلفنی
3لوله گالوانیزه "13بنگاه تهرانتماس تلفنی
4لوله گالوانیزه "1.1/44بنگاه تهرانتماس تلفنی
5لوله گالوانیزه "1.1/25بنگاه تهرانتماس تلفنی
6لوله گالوانیزه "26بنگاه تهرانتماس تلفنی
7لوله گالوانیزه "2.1/27بنگاه تهرانتماس تلفنی
8لوله گالوانیزه "38بنگاه تهرانتماس تلفنی
9لوله گالوانیزه "410بنگاه تهرانتماس تلفنی
10لوله گالوانیزه "5-بنگاه تهرانتماس تلفنی
11لوله گالوانیزه "6-بنگاه تهرانتماس تلفنی