لوله گالوانیزه

توضیح لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله بر حسب اینچ می باشد
· طول لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
· اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
· این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند

لوله های گالوانیزه را می توان به طور کلی به دو دسته عمده بخش بندی کرد :

۱- لوله های آهنی گالوانیزه :

این لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.

۲- لوله های فولادی گالوانیزه : 
بیشترین استفاده عمده این لوله ها برای تهویه است همچنین در تخلیه فاضلاب نیز کاربرد داشته .جنس این لوله ها از فولاد نرم بوده و جهت افزایش مقاومت و آسیب پذیری در برابر خوردگی ، اسید ها و زنگ زدگی ها در وان محتوی از فلز روی (گالوانیزه) قرار می دهند.

لوله گالوانیزه صنعتی و گلخانه ای

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتغییرات قیمت
1لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23/4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم272000down-3.89%
2لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم270000down-3.57%
3لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21/1.4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم270000down-3.57%
4لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 22 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم269500down-3.41%
5لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21/1.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم270000down-3.57%
6لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 24 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم269500down-3.41%
7لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 22/1.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم269500down-3.41%
8لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم269500down-3.41%
9لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم275000down-3.85%
10لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53.4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم257000 down-1.17%
11لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم254000down-1.14%
12لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم260000down-0.78%
13لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51/1.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم254000 down-0.78%
14لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51/1.4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم254000 down-0.78%
15لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.52/1.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم253000down-0.78%
16لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.52 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم253000up1.23%
17لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم253000up1.23%
18لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 34 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم253000up1.22%
19لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 31/1.2 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدup
20لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدup
21لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم247000up
22لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32/1.2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم247000up
23لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 41/1.2 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم248000up
24لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 33 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم247000 up
25لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 34 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم247000 up
26لوله گالوانیزه 4لوله گالوانیزه 41/1.2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدup
27لوله گالوانیزه 5لوله گالوانیزه 53 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدup

لوله گالوانیزه تست آب

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمت
1لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21.2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23.4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4لوله گالوانیزه سمنانلوله گالوانیزه سمنان2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخهتماس بگیرید
5لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
7لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
8لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
9لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
10لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
11لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
12لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.52 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
13لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 31 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
14لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 311.2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
15لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 311.4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
16لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
17لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 321.2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
18لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 33 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
19لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 34 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید