نبشی و ناودانی

توضیحات مرتبط با نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی : در این قسمت ابتدا در مورد نبشی توضیحی آورده ایم .

نبشی و ناودانی

نبشی

نبشی مقطعی است که در سازه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
نبشی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به دو صورت منفرد و مرکب در ساختمان ها به کار برده می شود .
نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیراهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار برده می شود .
همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند

نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود :

نبشی پرسی

نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود .

نبشی فابریک

نبشی فابریک از همان اول پروسه تولید ، به شکل نبشی ، از خط تولید خارج می شود .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد نبشی کلیک کنید .

ناودانی

نبشی و ناودانی

ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی می باشد که در دو نوع ساده و مشبک عرضه می گردد.
ناودانی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.
ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت استفاده های مختلف مانند: ساخت قفسه های مستحکم فولادی ، نصب سنگ بصورت خشک و سازه های سبک فولادی مورد استفاده قرار میگیرد .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد ناودانی کلیک کنید .

 

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1نبشینبشی32.5ظهوریانتماس تلفنی
2نبشینبشی43ظهوریانتماس تلفنی
3نبشینبشی55ظهوریانتماس تلفنی
4نبشینبشی65ظهوریانتماس تلفنی
5نبشینبشی87ظهوریانتماس تلفنی

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1نبشینبشی3شکفته134500up1.89%
2نبشینبشی4شکفته134500up1.89%
3نبشینبشی5شکفته134500up1.89%
4نبشینبشی6شکفته134500up1.89%
5نبشینبشی8شکفته134500up1.89%
6نبشینبشی10شکفته134500up1.89%

نبشی بنگاه تهران

ردیفنبشی نبشی سایزکارخانهمحصولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1محصولمحصول3بنگاه تهران 139000up2.21%
2نبشی نبشی 4بنگاه تهران 139000up2.21%
3نبشی نبشی 5بنگاه تهران 139000up2.21%
4نبشی نبشی 6بنگاه تهران 139000up2.21%
5نبشی نبشی 8بنگاه تهران 139000up2.21%
6نبشی نبشی 10بنگاه تهران 139000up2.21%
7نبشی نبشی 12بنگاه تهران 139000up2.21%
8نبشی نبشی 14بنگاه تهران تماس تلفنیup

نبشی آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی60*60آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
2نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
3نبشینبشی40*40آریان فولاد36 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
4نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
5نبشینبشی50*50آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
6نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
7نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
8نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
9نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
10نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
11نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
12نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
13نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
14نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
15نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران 139000up2.21%
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه133500up1.91%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.54%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupdown
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupup
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupup
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupup
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupup
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132000upup
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیupup
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132500upup
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132500up
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132000up
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه133000up
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132500up
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه132000up
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه137500up
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه137000up
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه137000up

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.22%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.22%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up2.22%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.22%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران138000up
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup

ناودانی(بنگاه تهران)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ناودانی ناودانی 6بنگاه تهران139000up2.21%
2ناودانی ناودانی 8بنگاه تهران139000up2.21%
3ناودانی ناودانی 10بنگاه تهران139000up2.21%
4ناودانی ناودانی 12بنگاه تهران139000up2.21%
5ناودانی ناودانی 14بنگاه تهران139000up2.21%
6ناودانی ناودانی 16بنگاه تهران139000up2.21%
7ناودانی ناودانی 18بنگاه تهرانتماس تلفنیup

ناودانی(فولاد ناب تبریز)

ردیفمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ناودانی8فولاد ناب تبریز133000up1.53%
2ناودانی10فولاد ناب تبریز133000up1.53%
3ناودانی12فولاد ناب تبریزتماس تلفنیup1.53%
4ناودانی14فولاد ناب تبریز133000up1.53%
5ناودانی16فولاد ناب تبریز133000up

ناودانی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ناودانیناودانی6شکفته134500up1.89%
2ناودانیناودانی8شکفته134500up1.89%
3ناودانیناودانی10شکفته134500up1.89%
4ناودانیناودانی12شکفته134500up1.89%
5ناودانیناودانی14شکفته134500up1.89%
6ناودانیناودانی16شکفته134500up1.89%

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی16ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
2ناودانیناودانی16ناب تبریز12 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
3ناودانیناودانی16ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
4ناودانیناودانی12ناب تبریز12 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%
5ناودانیناودانی12ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه133000up1.53%

ناودانی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی16شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
2ناودانیناودانی10شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
3ناودانیناودانی16شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
4ناودانیناودانی12شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
5ناودانیناودانی14شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
6ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
7ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
8ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
9ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
10ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه134500up4.26%
11ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران139000up2.21%
12ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران139000up2.21%
13ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران139000up2.21%
14ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران139000up2.21%
15ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران139000up2.21%

ناودانی اروپا

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی4اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران200000up12.99%
2ناودانیناودانی5اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران170000upup
3ناودانیناودانی8اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران200000upup
4ناودانیناودانی10اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران200000upup
5ناودانیناودانی12اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران200000upup
6ناودانیناودانی14اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیupup
7ناودانیناودانی16اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران218000upup
8ناودانیناودانی16اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران218000upup
9ناودانیناودانی18اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیupup
10ناودانیناودانی20اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیupup
11ناودانیناودانی22اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
12ناودانیناودانی24اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
13ناودانیناودانی26اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران190000up
14ناودانیناودانی28اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
15ناودانیناودانی30اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
16ناودانیناودانی32اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران190000up
17ناودانیناودانی35اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران190000up
18ناودانیناودانی40اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
19ناودانیناودانی65اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران200000up