نبشی و ناودانی

توضیحات مرتبط با نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی : در این قسمت ابتدا در مورد نبشی توضیحی آورده ایم .

نبشی و ناودانی

نبشی

نبشی مقطعی است که در سازه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
نبشی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به دو صورت منفرد و مرکب در ساختمان ها به کار برده می شود .
نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیراهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار برده می شود .
همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند

نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود :

نبشی پرسی

نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود .

نبشی فابریک

نبشی فابریک از همان اول پروسه تولید ، به شکل نبشی ، از خط تولید خارج می شود .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد نبشی کلیک کنید .

ناودانی

نبشی و ناودانی

ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی می باشد که در دو نوع ساده و مشبک عرضه می گردد.
ناودانی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.
ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت استفاده های مختلف مانند: ساخت قفسه های مستحکم فولادی ، نصب سنگ بصورت خشک و سازه های سبک فولادی مورد استفاده قرار میگیرد .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد ناودانی کلیک کنید .

 

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

نبشی آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی60*60آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
2نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
3نبشینبشی40*40آریان فولاد36 متریکیلوگرمکارخانه116000up7.91%
4نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
5نبشینبشی50*50آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
6نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
7نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
8نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
9نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%
10نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
11نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
12نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
13نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
14نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
15نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمکارخانه114500up8.02%

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup7.80%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه117500up4.39%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup8.72%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup7.80%
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانه119000up7.27%
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانه118500up7.80%
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup7.27%
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup7.80%
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه117500up8.33%
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup6.72%
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup5.88%
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانه118000up5.04%
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه117500up
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه تماس تلفنیup
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه118000up
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه117500up
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه117000up
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه127000up
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه126000up
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه125000up

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.75%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران116000up1.75%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.75%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران116000up1.75%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.75%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران116000up
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران116000up
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران116000up
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزکارخانهطول (mm)واحدمحل بارگیریقیمتتغییرات قیمت
1ناودانی 100*12000ناودانی 100*12000100*12000ناب تبریز12کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
2ناودانی 100*6000ناودانی 100*6000100*6000ناب تبریز6کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
3ناودانی 120*12000ناودانی 120*12000120*12000ناب تبریز12کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
4ناودانی 120*6000ناودانی 120*6000120*6000ناب تبریز6کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
5ناودانی 140*12000ناودانی 140*12000140*12000ناب تبریز12کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
6ناودانی 140*6000ناودانی 140*6000140*6000ناب تبریز6کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
7ناودانی 160*12000ناودانی 160*12000160*12000ناب تبریز12کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
8ناودانی 160*6000ناودانی 160*6000160*6000ناب تبریز6کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
9ناودانی 80*12000ناودانی 80*1200080*12000ناب تبریز12کیلوگرمکارخانه117500up6.82%
10ناودانی 80*6000ناودانی 80*600080*6000ناب تبریز6کیلوگرمکارخانه117500up6.82%

ناودانی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
2ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
3ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
4ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
5ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
6ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
7ناودانیناودانی10شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
8ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
9ناودانیناودانی12شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
10ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
11ناودانیناودانی14شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
12ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
13ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران117000up1.74%
14ناودانیناودانی16شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%
15ناودانیناودانی16شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه114000up8.06%

ناودانی اروپا

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی4اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000down-3.57%
2ناودانیناودانی5اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000downup
3ناودانیناودانی8اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000downup
4ناودانیناودانی10اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000downup
5ناودانیناودانی12اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000down
6ناودانیناودانی14اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-3.33%
7ناودانیناودانی16اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000down-1.61%
8ناودانیناودانی16اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup1.72%
9ناودانیناودانی18اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-3.33%
10ناودانیناودانی20اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-3.57%
11ناودانیناودانی22اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
12ناودانیناودانی24اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
13ناودانیناودانی26اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران290000down
14ناودانیناودانی28اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
15ناودانیناودانی30اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران305000down
16ناودانیناودانی32اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران295000down
17ناودانیناودانی35اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران290000down
18ناودانیناودانی40اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
19ناودانیناودانی65اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهران270000down

 

 

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید