نبشی و ناودانی

توضیحات مرتبط با نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی : در این قسمت ابتدا در مورد نبشی توضیحی آورده ایم .

نبشی و ناودانی

نبشی

نبشی مقطعی است که در سازه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
نبشی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به دو صورت منفرد و مرکب در ساختمان ها به کار برده می شود .
نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیراهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار برده می شود .
همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند

نبشی از لحاظ تولید به دو دسته نبشی فابریک و نبشی پرسی دسته بندی می شود :

نبشی پرسی

نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی گرفته می شود .

نبشی فابریک

نبشی فابریک از همان اول پروسه تولید ، به شکل نبشی ، از خط تولید خارج می شود .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد نبشی کلیک کنید .

ناودانی

نبشی و ناودانی

ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی می باشد که در دو نوع ساده و مشبک عرضه می گردد.
ناودانی پروفیل با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی میباشد که با مقطع باز تولید میشود.

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.
ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت استفاده های مختلف مانند: ساخت قفسه های مستحکم فولادی ، نصب سنگ بصورت خشک و سازه های سبک فولادی مورد استفاده قرار میگیرد .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد ناودانی کلیک کنید .

 

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

نبشی آریان فولاد(کارخانه)

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی40*40آریان فولاد3میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-0.75%
2نبشینبشی40*40آریان فولاد4میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
3نبشینبشی50*50آریان فولاد4میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
4نبشینبشی50*50آریان فولاد5میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
5نبشینبشی60*60آریان فولاد5میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
6نبشینبشی60*60آریان فولاد6میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
7نبشینبشی70*70آریان فولاد5میل6مترکیلوگرمکارخانه132000down-0.75%
8نبشینبشی70*70آریان فولاد7میل6مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.86%
9نبشینبشی80*80آریان فولاد8میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-1.88%
10نبشینبشی100*100آریان فولاد10میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-1.88%
11نبشینبشی120*120آریان فولاد12میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-1.88%

نبشی شکفته(کارخانه)

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30شکفته3میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدup0.78%
2نبشینبشی40*40شکفته4میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
3نبشینبشی50*50شکفته5میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
4نبشینبشی60*60شکفته6میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
5نبشینبشی80*80شکفته8میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
6نبشینبشی80*80شکفته8میل12 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
7نبشینبشی100*100شکفته10میل12 مترکیلوگرمکارخانه130000up

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه132000down-1.49%
2نبشینبشی30*30ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-1.50%
3نبشینبشی40*40ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.52%
4نبشینبشی40*40ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-1.44%
5نبشینبشی40*40ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-1.50%
6نبشینبشی45*45ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه136500down-1.51%
7نبشینبشی45*45ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-1.52%
8نبشینبشی45*45ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-1.44%
9نبشینبشی50*50ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
10نبشینبشی50*50ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-1.51%
11نبشینبشی50*50ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-1.52%
12نبشینبشی50*50ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانه136500down-1.50%
13نبشینبشی60*60ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-1.51%
14نبشینبشی60*60ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.52%
15نبشینبشی60*60ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down
16نبشینبشی60*60ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down
17نبشینبشی70*70ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
18نبشینبشی70*70ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
19نبشینبشی70*70ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
20نبشینبشی70*70ناب تبریز7میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
21نبشی نبشی 80*80ناب تبریز6میل6مترکیلوگرمکارخانه131000down
22نبشی نبشی 80*80ناب تبریز7میل6مترکیلوگرمکارخانه130500down
23نبشی نبشی 80*80ناب تبریز8میل6مترکیلوگرمکارخانه130000down
24نبشینبشی100*100ناب تبریز7میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
25نبشینبشی100*100ناب تبریز8میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
26نبشینبشی100*100ناب تبریز10میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
27نبشینبشی75*75ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
28نبشینبشی75*75ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown

نبشی ظهوریان(کارخانه)

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ظهوریان3میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
2نبشینبشی40*40ظهوریان4میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
3نبشینبشی50*50ظهوریان5میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
4نبشینبشی60*60ظهوریان6میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
5نبشینبشی80*80ظهوریان8میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
6نبشینبشی100*100ظهوریان10میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزکارخانهطول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتغییرات قیمت
1ناودانی 80*6000ناودانی 80*600080*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
2ناودانی 100*6000ناودانی 100*6000100*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
3ناودانی 120*6000ناودانی 120*6000120*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
4ناودانی 140*6000ناودانی 140*6000140*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
5ناودانی 160*6000ناودانی 160*6000160*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
6ناودانی 80*12000ناودانی 80*1200080*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
7ناودانی 100*12000ناودانی 100*12000100*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
8ناودانی 120*12000ناودانی 120*12000120*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
9ناودانی 140*12000ناودانی 140*12000140*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه131000down-1.50%
10ناودانی 160*12000ناودانی 160*12000160*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه131000down

ناودانی شکفته(کارخانه)

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی6شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
2ناودانیناودانی8شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
3ناودانیناودانی10شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
4ناودانیناودانی12شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
5ناودانیناودانی14شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
6ناودانیناودانی16شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
7ناودانیناودانی10شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
8ناودانیناودانی12شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
9ناودانیناودانی14شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%
10ناودانیناودانی16شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه130000up0.78%

ناودانی اروپا

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی4اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
2ناودانیناودانی5اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
3ناودانیناودانی8اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
4ناودانیناودانی10اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران340000up13.33%
5ناودانیناودانی12اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
6ناودانیناودانی14اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup0.33%
7ناودانیناودانی16اروپا12 مترشاخهبنگاه تهران300000down-3.33%
8ناودانیناودانی16اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
9ناودانیناودانی18اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000down-3.33%
10ناودانیناودانی20اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup30.00%
11ناودانیناودانی22اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران290000upup
12ناودانیناودانی24اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران390000upup
13ناودانیناودانی26اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران320000upup
14ناودانیناودانی28اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
15ناودانیناودانی30اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران340000up
16ناودانیناودانی32اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران370000up
17ناودانیناودانی35اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران370000up
18ناودانیناودانی40اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران440000up
19ناودانیناودانی65اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران320000up

 

 

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید