ورق آجدار

توضیح ورق آجدار

ورق آجدار نوعی خاص از شکل دهی ورق های نورد گرم و از جنس ST37 می باشد که کاربرد هایی با نیاز اصطکاک بالا دارد.
ورق های آجدار معمولا به صورت شیت شده عرضه می شوند. ولی در موارد خاص می توان آنها را به صورت رول فرم (کلاف یا کویل) نیز عرضه کرد.

ورق آجدار

ورق آجدار

جدولی موجود نیست

قیمت ورق آجدار ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 2 ورق آجدار 2 1000*2000چینبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 3ورق آجدار 31000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی
2ورق آجدار 3ورق آجدار 36000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی
3ورق آجدار 3ورق آجدار 31250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 4ورق آجدار 41000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی
2ورق آجدار 4ورق آجدار 41250*2500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی
3ورق آجدار 4ورق آجدار 46000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 5ورق آجدار 51000*2000فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی
2ورق آجدار 5ورق آجدار 56000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۶

ردیفنام محصول نام محصول ابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 6ورق آجدار 66000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 8ورق آجدار 86000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی

قیمت ورق آجدار ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادکشور / کارخانهانباروضعیتقیمت
1ورق آجدار 10ورق آجدار 106000*1500فولاد مبارکهبنگاه تهرانبرش خوردهتماس تلفنی