ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی و توضیح آن

ورق اسیدشویی به فرآیندی که طی آن چربی های روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند.

ورق های اسید شویی

ورق‌های اسید شویی شده از ورق‌های سیاه (ورق های گرم نوردیده) تولید می‌شوند که طی پروسه ایی سطح رویی آنها اسید شویی می‌شوند و زغال‌های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ها گرفته می‌شود و مقداری ظاهر ورق براق‌تر می‌شود یعنی نزدیک به ورق روغنی (سرد نوردیده) است که معمولا به دو صورت رول و شیت (فابریک و برشی) تولید می شوند و در آن رول ها معمولا در دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شود ، همچنین این ورق های معمولا دارای ضخامت های ۱٫۵ تا ۶ میلیمتر می باشند.

ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی

ردیفمحصول ضخامتعرضکارخانه قیمت(ریال)
1ورق اسیدشویی21000بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
2ورق اسیدشویی21250بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
3ورق اسیدشویی2.51000بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
4ورق اسیدشویی2.51250بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
5ورق اسیدشویی31000بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
6ورق اسیدشویی31250بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
7ورق اسیدشویی41000بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
8ورق اسیدشویی41250بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی