ورق رنگی

ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) عرض (mm)رنگکارخانهتحویلحالتقیمت
1ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/181000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
2ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/181000پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
3ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
4ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
5ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
6ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
7ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
8ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
9ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
10ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
11ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
12ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
13ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
14ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250قهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
15ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
16ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
17ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
18ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
19ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
20ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
21ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
22ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
23ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000بنفشفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
24ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
25ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250صورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
26ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250سبزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
27ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
28ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
29ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
30ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000سفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
31ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
32ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
33ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
34ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000کرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
35ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000صورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
36ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
37ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
38ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250سفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
39ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
40ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250زردفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
41ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
42ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250قهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
43ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
44ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250کرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
45ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
46ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
47ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
48ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
49ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
50ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرولتماس تلفنی
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید