ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2950000.00%
2ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2930000.00%

ورق شیت

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ورق 3*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
2ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
3ورق 5*1500*6000 فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
4ورق 6*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
5ورق8*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
6ورق 10*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
7ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی up-100.00%بارگیری بنگاه تهران
8ورق15*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنی upبارگیری بنگاه تهران
9ورق20*1500*6000اکسینتماس تلفنیupبارگیری بنگاه تهران
10ورق 25*1500*6000اکسینتماس تلفنیupبارگیری بنگاه تهران
11ورق30*1500*6000اکسینتماس تلفنیupبارگیری بنگاه تهران
12ورق35*1500*6000اکسینتماس تلفنیupبارگیری بنگاه تهران

جدولی موجود نیست