ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2163000up12.41%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2158000up12.86%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامتتوضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران965000.00%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
3ورق 5*1500*6000 ورق 5*1500*6000 فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران1047000.00%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران973000.00%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران973000.00%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران987000.00%
9ورق20*2000*6000ورق20*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران1020000.00%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران1020000.00%
11ورق30*2000*6000ورق30*2000*6000اکسینبارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی0.00%
12ورق35*1500*6000ورق35*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران104500

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002فولاد مبارکهرولکارخانه-
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502فولاد مبارکهرولکارخانه-
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران173000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران173000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-0.65%
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003فولاد مبارکهرولکارخانه148000down
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیdown
6ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*12503فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران152000down
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران148000down

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت تغییرات قیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-1.46%
2ورق سیاه 4ورق سیاه 412504فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-1.32%
3ورق سیاه 4ورق سیاه 41500*60004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران135000down-2.03%
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران150000down-2.03%
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران145000down
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران145000down

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005فولاد مبارکهرولکارخانهdown-0.72%
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران137000down

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup1.35%
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006گیلانبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-0.71%
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران150000down
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران139000down

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008فولاد مبارکهرولکارخانهup0.68%
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانup
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران148000up
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران156000up

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010قطعاتشیتبنگاه تهران
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010گیلانشیتبنگاه تهران
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010فولاد مبارکهرولکارخانه
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010گیلانشیتبنگاه تهران
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهفابريك_
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكکارخانه
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران154000up60.42%
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران160000up26.98%
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهوازکارخانهتماس تلفنیup-100.00%

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015گیلانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريك_تماس تلفنیup58.29%
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران148000down-100.00%
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهران152000up-100.00%
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنی
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020کاویانفابريكبنگاه تهران123500
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنی
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكبنگاه تهران133700
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران138500
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازبنگاه تهران138500

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025کاویانفابريكبنگاه تهران123500
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران133700
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران133700
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران138500
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران138500

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030کاویانفابريكبنگاه تهران
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكکارخانه
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكبنگاه تهران133700
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران138500
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035کاویانفابريكبنگاه تهران138500
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنی
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكبنگاه تهران138500
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكکارخانهتماس تلفنی
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران138500

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكکارخانه
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045اکسین اهوازفابريكکارخانه138500

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050اکسین اهوازفابريكکارخانه
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۶۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060اکسین اهوازفابريكکارخانه

جدولی موجود نیست