ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2میل195000down-17.02%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2میل193000down-17.17%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامت(میلی متر)توضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران210000up27.50%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران190000up22.19%
3ورق 5*1500*6000ورق 5*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up3.28%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up1.29%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.34%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-1.68%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.01%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران154500up5.46%
9ورق20*1500*6000ورق20*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران154500up3.34%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران149500up14.82%
11ورق30*2000*6000ورق30*1500*6000اکسینبارگیری بنگاه تهران150500up8.66%
12ورق35*1500*6000ورق35*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران151000up9.03%

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002میلفولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیرید
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502میلفولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیرید
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران237000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران235000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003میلفولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدdown-2.15%
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503میلفولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدdown-2.95%
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003میلفولاد مبارکهرولبنگاه تهران228000down-0.86%
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران230000down-0.86%
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران230000up1.30%
6ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران230000up
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهران233000up

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004میلفولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدdown
2ورق سیاه 4ورق سیاه 415004میلفولاد مبارکهرولکارخانه225000down
3ورق سیاه 4ورق سیاه 41500*60004میلفولاد مبارکهشيتبنگاه تهران227000
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004میلفولاد مبارکهشيتبنگاه تهرانتماس بگیرید
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004میلفولاد مبارکهشيتبنگاه تهران220000
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504میلفولاد مبارکهشيتبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005میلفولاد مبارکهرولکارخانه178000up-100.00%
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت (میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006میلفولاد مبارکهرولکارخانه173000up1.17%
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006میلگیلانبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیریدup
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006میلفولاد مبارکهفابریککارخانهتماس بگیریدup

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008میلفولاد مبارکهرولکارخانه1710000.00%
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008میلاکسین اهوازفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup-100.00%
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008میلفولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008میلفولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010میلقطعاتشیتبنگاه تهران170000up9.68%
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010میلگیلانشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010میلفولاد مبارکهرولکارخانه179000up
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010میلکاویانشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010میلاکسین اهوازفابريكکارخانهتماس بگیریدup
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010میلفولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012میلقطعاتشیتبنگاه تهران165000down-2.94%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 12150012میلفولاد مبارکهرولکارخانه183000up-100.00%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012میلفولاد مبارکهفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012میلاکسین اهوازفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015میلقطعاتشیتبنگاه تهران165000down-2.94%
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015میلفولاد مبارکهرولکارخانه182000down
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015میلکاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015میلگیلانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015میلکاویانفابريكکارخانهتماس بگیریدdown
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015میلفولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015میلفولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015میلاکسین اهوازفابريكکارخانهتماس بگیریدdown
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهران197500down

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020میلاکسین اهوازفابريكکارخانهتماس بگیریدup3.61%
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020میلکاویانفابريكکارخانه172000up4.65%
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020میلکاویانفابريكکارخانه180000up3.70%
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020میلکاویانفابريكبنگاه تهران182000down-0.80%
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up2.66%
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهران193000up

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025میلکاویانفابريكکارخانه تهران172000up3.61%
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025میلکاویانفابريكبنگاه تهران182000up3.70%
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025میلکاویانفابريكکارخانه180000up4.65%
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up5.41%
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025میلاکسین اهوازفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030میلکاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup4.65%
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030میلکاویانفابريكکارخانه180000 160000up4.84%
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030میلکاویانفابريكبنگاه تهران184000up4.25%
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهران184000up5.41%
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035میلکاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup8.43%
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035میلکاویانفابريكکارخانه180000up4.84%
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035میلکاویانفابريكبنگاه تهران184100up1.93%
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040میلکاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup3.35%
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهران186000up

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up3.35%

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050میلکاویانفابريكکارخانهتماس بگیریدup2.20%
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050میلاکسین اهوازفابريكکارخانهتماس بگیریدup
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050میلاکسین اهوازفابريكبنگاه تهران186000up

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت( میلی متر )کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060میلکاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup2.78%
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060میلاکسین اهوازفابريكکارخانه185000up

جدولی موجود نیست

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید