قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2تماس تلفنیdown-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 و 3 0up36.99%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق450000down-4.00%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 48000up50.00%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 60000down-100.00%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق20down-100.00%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 0down

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل257000up57.02%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 -357000up58.33%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل457000up58.33%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-657000up58.33%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل257000up57.02%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل257000up57.02%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 0 down-100.00%با تایید
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 0down-100.00%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 0 down-100.00%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.50down-100.00%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.50down-100.00%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.50down

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)236300up8.36%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 336300up11.69%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)236300up8.36%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)236300up8.36%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران257000up57.02%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.557000up57.02%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران357000up57.02%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران457000up57.02%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران257000up57.02%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران257000up57.02%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران257000up57.02%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 و 3 57000up57.02%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران457000up56.16%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران257000up57.02%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران257000up57.02%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده252000down-8.77%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 و 352000down-8.77%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده452000down-8.77%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده252000down-8.77%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده252000down-8.77%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه255000up53.63%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه255000up53.63%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه255000up53.63%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 257000up56.16%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/557000up56.16%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها357000up56.16%

جدولی موجود نیست