قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق265000 down-1.52%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 65000down-1.52%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق466000down-0.75%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 66000down-2.94%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 80000down-3.61%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق265000down-1.52%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 65000down-1.52%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل265500down-0.76%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 64500down-0.77%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,464500down-0.77%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-664500down-2.27%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل265500down-0.76%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل265500down-0.76%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 66000down-0.75%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 66000down-0.75%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 66000down-0.75%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.565500down-0.61%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.565500down-0.61%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.565500down-0.61%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)266000down-1.49%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 365000down-1.52%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)266000down-1.49%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)266000down-1.49%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران264500down-1.53%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.563500down-1.55%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران363500down-1.55%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران463500down-1.55%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران264500down-1.53%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران264500down-1.53%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان20down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 67500down-7.53%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان367500down-7.53%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان20down-100.00%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان20down-100.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده266000down-1.49%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 65000down-1.52%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و465000down-1.52%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده266000down-1.49%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده266000down-1.49%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه264500up0.78%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه264500up0.78%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه264500up0.78%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 266000down-0.75%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/565500down-1.50%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها365500down-1.50%

جدولی موجود نیست

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]