قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق258500up3.91%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 57500up2.68%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق457500up2.68%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 58500up3.91%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 78000down-2.50%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق258500up3.91%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 58500up3.91%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل258000up3.02%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 56000up3.13%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,456000up3.13%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-658000up3.02%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل258000up3.02%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل258000up3.02%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 58500up3.54%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 58500up3.54%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 58500up3.54%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.556500up3.67%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.556500up3.67%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.556500up3.67%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)256400down-1.05%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 355000down-2.65%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)256400down-1.05%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)256400down-1.05%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران258000up2.65%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.557000up2.70%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران357000up2.70%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران457000up2.70%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران258000up2.65%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران258000up2.65%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان20down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 57000up3.64%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان356000up1.82%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان20down-100.00%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان20down-100.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده257000down-1.38%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 57000up1.79%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و457000up1.79%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده257000down-1.38%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده257000down-1.38%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه257000up3.07%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه257000up3.07%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه257000up3.07%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 258500up3.54%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/557300up1.96%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها357300up1.96%

جدولی موجود نیست

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 2 امتیاز: 5]