قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق260500up0.00%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 60500up0.00%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق459000down-4.84%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 59000down-4.84%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 00.00%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق200.00%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 00.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل260500down-0.82%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 60500down-0.82%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,459000down-1.67%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-658000down-1.69%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل260500down-0.82%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل260500down-0.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 00.00%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 00.00%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 0 0.00%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.500.00%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.500.00%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.500.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)261000down-3.17%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 361000down-3.17%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)261000down-3.17%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)261000down-3.17%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران260000down-2.44%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.560000down-2.44%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران360000down-2.44%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران460000down-2.44%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران260000down-2.44%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران260000down-2.44%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران260000down-2.44%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 60000down-2.44%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران359000down-2.44%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران260000down-2.44%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران260000down

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده265000up8.33%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 65000up8.33%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و463000up6.78%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده265000up8.33%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده265000up8.33%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه260000down-2.44%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه260000down-2.44%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه260000down-2.44%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 260500down-0.82%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/560500down-0.82%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها360500down-0.82%

جدولی موجود نیست