قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق263000down-4.55%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 63000down-4.55%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق463000down-4.55%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 66000down-1.49%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 75000up7.14%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق263000down-4.55%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 63000down-4.55%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل264000up1.59%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 64000up1.59%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,464000up1.59%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-666000up4.76%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل264000up1.59%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل264000up1.59%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 63500up0.79%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 63500up0.79%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 63500up0.79%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.563500up0.79%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.563500up0.79%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.563500up0.79%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)263000down-3.08%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 363000down-3.08%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)263000down-3.08%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)263000down-3.08%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران263700up1.11%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.563700up1.11%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران363700up1.11%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران463700up1.11%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران263700up1.11%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران263700up1.11%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران263000down-3.08%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 63000down-3.08%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران363000down-3.08%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران263000down-3.08%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران263000down-3.08%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده263000down-3.08%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 63000down-3.08%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و463000down-3.08%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده263000down-3.08%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده263000down-3.08%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه262500down-3.85%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه262500down-3.85%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه262500down-3.85%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 264000up1.59%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/564000up1.59%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها364000up1.59%

جدولی موجود نیست

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]