قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق273000up4.29%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5,3 73000up4.29%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق479000up2.60%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 79000up2.60%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 down-100.00%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق273000up4.29%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 73000up4.29%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5up2.74%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل275000up2.74%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5,3 75000up2.74%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل4up2.74%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل6up
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل275000up
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل275000up

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 71500up2.14%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 71500up2.14%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 71500up2.14%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.571500up3.62%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.571500up3.62%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.571500up3.62%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)271000up1.43%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 370000up0.72%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)271000up1.43%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)271000up1.43%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران275000up2.04%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.575000up2.04%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران375000up2.04%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران475000up2.04%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران275000up2.04%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران275000up2.04%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان272500up5.07%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 71500up3.62%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان3تماس تلفنیup5.07%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان272500up5.07%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان272500up

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده257000down-1.38%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 57000up1.79%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و457000up1.79%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده257000down-1.38%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده257000down-1.38%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه270000up0.72%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه270000up0.72%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه270000up0.72%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 274000up0.68%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/573000up3.55%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها373000up3.55%

جدولی موجود نیست