قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق256000up1.82%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 56000up1.82%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق455500up1.83%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 55000up0.92%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 63000up5.00%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق256000up1.82%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 56000up1.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل256000up1.82%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 56000up1.82%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,455500up1.83%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-654500up11.22%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل256000up1.82%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل256000up1.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 56000up1.82%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 56000up1.82%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 56000up1.82%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.555500up1.83%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.555500up1.83%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.555500up1.83%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)256000up1.82%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 355000up10.00%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)256000up1.82%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)256000up1.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران256000up1.82%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.556000up1.82%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران355500up24.72%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران455000up23.60%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران256000up1.82%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران256000up1.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران256000up1.82%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 56000up1.82%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران355000up0.92%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران256000up1.82%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران256000up1.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده256000up12.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 56000up13.13%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و455500up12.12%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده256000up12.00%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده256000up12.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه255000up8.91%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه255000up8.91%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه255000up8.91%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 256500up13.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/556500up14.14%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها356000up13.13%

جدولی موجود نیست