قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق253000down-0.93%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 53000down-0.93%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق452500down-0.94%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 52500down-0.94%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 60000down-7.69%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق253000down-0.93%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 53000down-0.93%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل253000down-13.82%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 53000down-13.82%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,451000down-14.29%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-651000down-14.29%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل253000down-13.82%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل253000down-13.82%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 53000down-0.93%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 53000down-0.93%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 53000down-0.93%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.552000down-0.95%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.552000down-0.95%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.552000down-0.95%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)253000down-13.11%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 352000down-14.75%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)253000down-13.11%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)253000down-13.11%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران252000down-15.17%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.552000down-15.17%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران351500down-11.97%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران451500down-11.97%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران252000down-15.17%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران252000down-15.17%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران253500down-13.01%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 53500down-13.01%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران353000down-13.82%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران253500down-13.01%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران253500down-13.01%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده253500down-13.01%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 53500down-11.57%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و453000down-11.67%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده253500down-13.01%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده253500down-13.01%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه251000down-15.00%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه251000down-15.00%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه251000down-15.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 255000down-11.29%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/555000down-8.33%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها355000down-8.33%

جدولی موجود نیست