قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق232200down-0.92%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 و 3 32200down-0.92%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق433000down-0.60%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 33000down-0.60%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 38000down-2.56%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق232200down-0.92%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 32200down-0.92%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.536000down
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل232200down
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 -331800down
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل431800down
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-631800down
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل232200down
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل232200

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 32300down-0.62%با تایید
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 32300down-0.62%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 32300down-0.62%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.531700down-0.94%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.531700down-0.94%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.531700down-0.94%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)232500down-0.91%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 332500down-0.91%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)232500down-0.91%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)232500down-0.91%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران232200down-0.92%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.532200down-0.92%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران332200down-0.92%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران432200down-0.92%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران232200down-0.92%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران232200down-0.92%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(یاران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران232300down-0.92%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران2.5 و 3 31800down-0.63%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهایاران431800down-1.55%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 یاران232300down-0.92%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30یاران232300down-0.92%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده232300down-0.62%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 و 332300down-0.92%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده432300down-0.92%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده232300down-0.62%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده232300down-0.62%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه231500down-0.63%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه231500down-0.63%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه231500down-0.63%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 232500down-0.61%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/532500down-0.61%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها332500down-0.61%

قوطی پروفیل کارخانه تبریز

ردیفمحصولسایزضخامتقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایز ها1.5up2.82%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایز ها232800up