قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق261500down-0.81%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 61500down-0.81%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق461500down-0.81%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 61500down-0.81%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 80000up33.33%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق261500down-0.81%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 61500down-0.81%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل262800up2.11%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5 61700up1.98%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل3,461700up1.98%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل5-662800up2.11%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل262800up2.11%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل262800up2.11%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 63000up1.61%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 63000up1.61%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 63000up1.61%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.561000up3.74%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.561000up3.74%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.561000up3.74%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)261800up3.00%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 361000up3.39%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)261800up3.00%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)261800up3.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران262300up1.30%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.561500up0.82%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران361500up0.82%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران461500up0.82%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران262300up1.30%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران262300up1.30%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان20down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 61000down-9.63%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان361000down-9.63%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان20down-100.00%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان20down-100.00%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده260000up0.84%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 59500up0.85%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و459500up0.85%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده260000up0.84%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده260000up0.84%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه261000up4.27%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه261000up4.27%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه261000up4.27%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 262000down-0.80%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/561500down-0.81%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها361500down-0.81%

جدولی موجود نیست

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]