قوطی پروفیل سبک(روغنی)

قوطی پروفیل مبلی( سبک روغنی)

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریضخامتقیمت(﷼)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.878500up7.53%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.878500up7.53%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.878500up7.53%
4قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها بنگاه تهران0.7 - 1.878500up7.53%
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 2 امتیاز: 4]