اتصالات ستون به صفحه زیر ستون

برحسب نوع اتصال ستون به فنداسیون ،از تیپ های مختلف اتصالات استفاده می شود. این تیپ ها معمولاً ترکیبی از نبشی ، لچکی، ناودانی و ورق های ضخیم در پای ستون می باشند.اتصال ستون به فنداسیون

به صورت مفصلی و گیردار می باشد. اتصال ستون به صفحه زیرستون را نشان می دهد.

وسایل اتصال در سازه های اسکلت فلزی

هر سازه اسکلت فلزی ترکیبی از پروفیل های جدا از هم می باشد که باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند.

۱- انواع وسایل اتصال

وسایلی که برای اتصال اعضای سازه های فلزی به کار می روند عبارتند از: پرچ ،پیچ، جوش می باشد.

استفاده از هر کدام از این وسایل در هر سازه ای به عوامل زیادی از جمله نوع و شرایط بارگذاری، امکانات موجود در کارگاه، وجود کارگر ماهر و متخصص، هزینه طرح و غیره بستگی دارد.

به طور کلی می توان گفت امروزه پیچ و پرچ بیشتر در سازه های دارای بار متحرک مانند پل ها استفاده می شود و در ساختمان های معمولی، جوش اتصال مناسبی را فراهم می آورد.

۱-۱ پرچ

 • از قدیمی ترین وسایل اتصال اعضای سازه های فلزی است.
 • پرچ دارای یک تنه ی استوانه ایی کوچک است که یک سر آن دارای کلاهک می باشد.
 • پرچ ها معمولاً از فولاد نرمه ساخته می شوند هنگام استفاده از پرچ ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می کنند
 • سپس با کمک انبر مخصوص درون سوراخ اتصال قرار داده با ثابت نگه داشتن سر کلاهک دار آن،
 • سر دیگر را می کوبند تا به شکل کلاهک درآید و پرچ محکم گردد
 • پرچ پس از نصب و در حین سرد شدن منقبض می گردد و باعث فشرده شدن قطعات فولادی به یکدیگر و استحکام بیشتر اتصال می گردد.
  معایب پرچ: امروزه پرچ کاری به دلایل زیر از رونق افتاده است.
  -۱ پیشرفت فنی جوشکاری
  -۲ تولید پیچ هایی با مقاومت فنی بالا
  -۳ نیاز به نیروی انسانی زیاد و ماهر
  -۴ نیاز به نظارت و کنترل دقیق
  -۵ تولید سروصدای زیاد به هنگام کوبیدن پرچ
  -۶ خطر آتش سوزی در کارگاه

۱-۲ پیچ

یک اتصال پیچی از نظر انجام کار سریع تر و عملی تر از سایر اتصالات است و با توجه به سرعت و آسانی اجرا بر دیگر اتصالات برتری دارد.اجزای تشکیل دهنده هر اتصال پیچی شامل سرپیچ، تنه ی پیچ، واشر و مهره می باشد.

۱-۳ جوش

از رایج ترین وسایل اتصال در اسکلت های فلزی می باشد که به روش های مختلفی اجرا می شود. جوشکاری فرآیندی است که در طی آن قطعات فلزی با حرارت شدید و کنترل شده به حالت مذاب درآمده و به یکدیگر متصل می گردند.

جوشکاری با قوس الکتریکی: معمولی ترین روش جوش کاری خصوصاً برای فولاد ساختمانی، استفاده از انرژی برق است برای این منظور اغلب از قوس الکتریکی استفاده می شود.

قوس الکتریکی عبارتست از تخلیه جریان الکتریکی نسبتاً بزرگ بین نوک الکترود و فلز مبنا، که حرارت خیلی زیادی به همراه دارد. در جوشکاری با قوس الکتریکی قطعاتی که جوش می شوند قسمتی از مدار الکتریکی به نام مدار جوش را تشکیل می دهند.