نصب ستون فلزی چگونه است ؟

برای نصب ستون فلزی ، ستون ها را می توان از تیر آهن بال پهن صنعتی با ضخامت هاص بارکش به صورت یک تکه ابتیاع نمود و یا از دو قطعه تیرآهن ساختمانی یا آهن ناودانی محاسبه شده با جوش دادن تکه های ارتباطی بین دو قطعه آهن در دو طرف به وجود آورد و یا با جوش دادن دو لبه دو قطعه اهن ناودانی به یکدیگر ستونی به اندازه و مقاومت مورد نیاز به دست آورد .

معمولا طول ستون همه طبقات اسکلت فلزی به صورت یک تکه در نظر گرفته می شود تا پس از آماده شدن کلیه قطعات ستونی مورد نیاز هر ساختمان روی زمین به صورت خوابیده اندازه گیری و محل ارتباط پل های بارکش خط کشی و از تکه آهن نبشی های قوی قطعه اتصالی نزدیک خط به وجود آید و می توانند قطعات آهن نبشی را اتصال داده و کاملا جوش زنجیری داده شده تا آماده گردد  .

در این صورت هنگامی که ستون روی پلیت استاده می شود محل نصب پل های بارکش هر طبقه نیز آماده گردیده است .

در این هنگام پل ها یا به صورت تیر آهن کست یعنی تیرآهن سوراخ نشده مقاوم داخل آهن نبشی هایی که قبلا به ستون جوش داده شده است قرار می دهند تا با جوش زنجیری متصل شود پس از کنترل امور فنی قطعات تیر آهن طاق به اندازه های مورد نیاز می شود که می توان هم داخل پل ها ریخته و به وسیله آهن نبشی به پل ها جوش داد و هم آهن های طاق را از روی پل ها عبور داد و تقاطع ها را به روی پل ها محکم جوش نمایند .

پس از خاتمه یافتن عملیات جوشکاری هر طبقه همانگونه که در بخش رنگ آمیزی کلیه آهن ها از ضد زنگ سرنج یا رزینکرمات پوشیده می شود تا در هوا از زنگ زدن مصون بماند و دهانه ها با مصالح ساختمانی طبیعی یا مصنوعی به وسیله استادکار بنا طاق زده می شود تا امکان آهن کشی طبقات بالا به وجود آید .

هم چنین می توانید تمام اتصالات پلیت و ستون و پل و غیره را به جای جوش از پیچ و مهره مطلوب تر است ولی هزینه بیشتری در بردارد .

حفاظت و نگهداری آهن

هنگامی که آهن از دستگاه غلطک کاری بیرون می آید سطح آن از ورقه نازکی پوشانده شده است که آن قشر غلطک کاری نامیده می شود .

این قشر باید قبل از رنگ کردن از سطح آن برداشته شود .

زیرا اگر به همان حالت آهن را رنگ کنیم ممکن است آن قشر بعدا پوسته پوسته شده و بریزید و آهن در مقابل هوا قرار گیرد قشر غلطک کاری را می توان با وسایل مختلفی از بین برد .

برای اجرای عملیات اسکلت فلزی توضیحاتی آورده ایم که در ادامه می توانید مطالعه بفرمایید .

حتما بخوانید : نصب پلیت فونداسیون