ناودانی اروپا

عنوان محصولسایزکارخانهطول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
ناودانی اروپا 65 (12 متر) 65 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 40 (12 متر) 40 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 380,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 35 (12 متر) 35 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 380,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 32 (12 متر) 32 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 30 (12 متر) 30 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 28 (12 متر) 28 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 26 (12 متر) 26 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 24 (12 متر) 24 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 22 (12 متر) 22 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 270,000 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 20 (12 متر) 20 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 360,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 18 (12 متر) 18 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 16 (12 متر) 16 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 14 (12 متر) 14 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 12 (12 متر) 12 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 10 (12 متر) 10 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:01
ناودانی اروپا 8 (12 متر) 8 اروپا 12 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 5 (6 متر) 5 اروپا 6 کیلوگرم بنگاه تهران 330,000 1400-11-04 11:24
ناودانی اروپا 4 (6 متر) 4 اروپا 6 کیلوگرم بنگاه تهران 350,000 1400-11-04 11:24محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید