انواع خرپا از نظر روش ساخت

انواع خرپا از نظر روش ساخت به دو قسمت تقسیم می شوند که عبارت است از : خرپای صفحه ای و خرپای فضایی که توضیحات آن را در متن زیر برای شما شرح می دهیم.

۱- خرپای صفحه ای

اگر تمام اعضای شبکه مثلثی تشکیل دهنده ی خرپا، در یک صفحه قرار داشته باشند خرپا را صفحه ای گویند که خرپای صفحه ای به صورت گسترده در ساخت پُل ها و سقف ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خرپای پُل(مسطح):

انواع خرپا : شکل کلی خرپاهایی که در ساخت پُل ها و شاه تیر به کار می روند ، شکل مستطیل و یا ذوزنقه بوده و دارای اعضای فوقانی و تحتانی موازی (پارالل) می باشند.

انواع معمول خرپای تخت که در ساخت پُل ها و شاه تیر ها مورد استفاده قرار می گیرد بر حسب جنس و طول دهانه آمده است.

خرپای سقف (شیب دار):

بیشتر خرپاهایی که در ساخت سقف ها به کارمی روند به صورت شیب دار طراحی و اجرا می شوند، جدول انواع خرپا های شیب دار را نشان می دهد.

انواع خرپا

علاوه بر این در ساخت خرپاهای سقف سعی می شود شکل کلی آن ها طوری طراحی گردد تا بتوان حداکثر روشنایی طبیعی را از سقف تأمین نمود.

خواندن این مقاله شاید برای شما جذاب باشد : خرپا چیست

 ۲- خرپای فضاکار (فضایی)

در صورتی اعضای خرپا در یک صفحه قرار نداشته باشند به آن خرپای فضایی (فضا کار) گویند، با اضافه کردن اعضای دیگر، شبکه ایی مثلثی شکل به وجود می آید.

با اتصال چندین شبکه مثلث بندی شده به یکدیگر خرپای فضایی ساخته می شود که به دلیل استحکام زیاد، برای پوشش سقف های با دهانه بزرگ مانند کارخانه ها، استخرها، نمایشگاه ها و غیره استفاده می شود.

نامگذاری اعضای خرپای صفحه ای

نامگذاری اعضای خرپا بر اساس موقعیت مکانی، راستای عضو و نوع نیروی محوری آن می باشد. دیاگرام یک خرپای تخت و شیب دار را نشان می دهد.

دیاگرام: شکل تک خطی سازه که آرایش اعضای باربر را جهت محاسبات فنی، مدل می کند.

نیم رخ های خرپا

برای ساخت خرپا از نیم رخ های فولادی مانند نبشی ، ناودانی ، قوطی و سپری و پروفیل های I شکل به صورت تک یا دوبل استفاده می شود.

از پروفیل های لوله ایی بیشتر در جرثقیل سازی، ساخت پُل های عابرپیاده و خرپای فضایی استفاده می شود.

ترسیم خرپا

پس از انجام محاسبات سازه ای، شکل کلی قاب خرپا به صورت خطی (دیاگرام) ترسیم شده، نامگذاری اعضا و محل دتایل ها روی آن نشان داده می شود.

سپس سایر مشخصات فنی مانند پلان های سازه ای و دتایل های مربوطه، نوع و تعداد مهاربندی ها، اتصالات و غیره در دفترچه های محاسباتی ذکر می شود تا نقشه کش بتواند کلیه ترسیمات را به درستی رسم نماید، نقشه های خرپا را می توان به دو گروه تقسیم کرد.

گروه اول پلان های آکس بندی، فنداسیون، ستون گذاری، تیرریزی و ترسیم نما است که معمولاً در مقیاس ۱۰۰ / ۱ یا ۵۰ / ۱ ترسیم می شوند و گروه دوم، دتایل ها که در مقیاس ۲۰ / ۱ یا بزرگتر ترسیم می گردند.

توجه به نکات زیر در طراحی و ترسیم قاب خرپا و دتایل های مربوطه، باعث می شود اتصال مفصلی به طور صحیح اجرا شود.

امتداد محورهای آکس اعضا از نقطه ی مشترکی عبور نماید ، نسبت ارتفاع به دهانه کمتر از باشد و زاویه اعضای قطری در حدود ۴۵ درجه در نظر گرفته شود.